slide-01
slide-02
slide-03
O Nama

Matematička škola „GAUSS“ u Subotici osnovana je novembra 1992. godine kao matematičko – fizička agencija. 24. januara 1994. godine preimenuje se u Matematičku agenciju „Gauss“ sa registracijom za intelektualne usluge, a u okrilju koje radi istoimena škola za matematičke talente.
Uzrast učenika koji pohađaju školu je od 9 do 19 godina.
Škola je nastala spontano, nakon značajnih rezultata u radu sa matematičkim talentima prof. Kiselički, čiji su se učenici plasirali na IMO (International Mathematical Olimpiad) i tamo osvajali nagrade. Danas su to priznati istraživači u oblasti teorijske i primenjene matematike i univerzitetski profesori.

PREDAVAČI

ljubica-tim

Ljubica Kiselički
profesor matematike

Kiselicki-Mirko

Mirko Kiselički
profesor fizike

Sinisa-tim

dr Siniša Crvenković
redovni profesor PMF Novi Sad

Djura-tim

dr Djura Paunić
redovni profesor PMF Novi Sad

Nebojsa-tim

dr Nebojša Gvozdenović
vanredni profesor Ekonomski
fakultet Subotica

Nikola-tim

Nikola Sadovek
maturant Matematičke gimnazije u
Beogradu, član Olimpijske ekipe Srbije.

NASTAVNE TEME

III RAZRED

IV RAZRED

V RAZRED

VI RAZRED

VII RAZRED

VIII RAZRED

Programi za I, II, III, I IV razred srednje škole su kompatibilni sa programom prirodno-matematičkog smera gimnazije i usklađeni sa programom matematičkih takmičenja društva matematičara srbije.

Opširnije
235848

Broj održanih časova

3516

Učenika

25

Godina sa vama!

Kontakt