Kontakt

Poreski identifikacioni broj PIB 102936619
Matični broj 53476953
Šifra delatnosti 80420
Banca Intesa 160-420354-14
Upis u privredni registar BP 192652/06
Naziv firme Matematička agencija Gauss
Ime i prezime ovlašćenog lica Ljubica Kiselički
Sedište Šandora Petefija 3-5, Subotica
tel/fax 024/551-270

Ime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Naslov

Poruka